Εκχυμώσεις: Τι είναι και πότε πρέπει να μας ανησυχούν?

Οι «μελανιές» είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε γι αυτό που στην ιατρική ορολογία ονομάζεται «εκχυμώσεις».

Εκχύμωση είναι η μελανή και συχνά επώδυνη αλλοίωση του δέρματος που οφείλεται σε υποδόρια αιμορραγία. Κάθε φορά που προκαλείται τραυματισμός και ρήξη των αιμοφόρων αγγείων κάτω από το δέρμα (χωρίς όμως ανοικτό τραύμα) το αίμα διαποτίζει τους ιστούς και προσδίδει τη γνωστή μελανή χροιά. Ανάλογα με την έκταση της αιμορραγίας, το μέγεθος της εκχύμωσης μπορεί να είναι μικρό κι εντοπισμένο ή διάχυτο και εκτεταμένο. Η εκχύμωση διαρκεί από λίγα 24ωρα έως 10 μέρες και εξαφανίζεται ξεθυμαίνοντας σιγά σιγά.

Τις περισσότερες φορές οι εκχυμώσεις προκαλούνται από κτυπήματα, πολλές φορές μάλιστα χωρίς να το καταλάβουμε. Καθημερινά συμβαίνουν δεκάδες μικροτραυματισμοί στο ανθρώπινο σώμα οι οποίοι δεν υποπίπτουν στην ανθρώπινη αντίληψη ή προκαλούν μη αναγνωρίσιμες από το ανθρώπινο μάτι εκχυμώσεις. Στο υγιές άτομο υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παράγοντες που κυκλοφορούν στο αίμα και προκαλούν πήξη και σε παράγοντες που κυκλοφορούν στο αίμα και προκαλούν διάλυση του σχηματιζόμενου θρόμβου.

Η εμφάνιση εκχύμωσης αρχίζει να μας ανησυχεί όταν δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος αλλά επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημεία χωρίς να υπάρχει πρόσφατο ιστορικό πτώσης ή τραυματισμού, όταν δηλαδή οι εκχυμώσεις εμφανίζονται αυτόματα.

Αντιπηκτικά και αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (πχ ασπιρίνη, Sintrom, Plavix κλπ) είναι η πρώτη αιτία εμφάνισης εκχυμώσεων σε όλο το σώμα και είναι μια αναμενόμενη παρενέργεια που τις περισσότερες φορές είναι αθώα, μπορεί όμως να είναι σύμπτωμα υπερδοσολογίας. Επίσης, πολύ συχνά εμφανίζονται αυτόματες εκχυμώσεις (συνήθως στα κάτω άκρα) σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόκειται για αθώο φαινόμενο χωρίς κλινική σημασία που οφείλεται σε ορμονικούς παράγοντες.
Εκτός από τις προαναφερθείσες «αθώες» αιτίες, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις εμφάνισης αυτόματων εκχυμώσεων, απαιτείτε η άμεση διερεύνηση από ειδικό αιματολόγο μιας και σχεδόν πάντα υποκρύπτεται παθολογική αιτία, μερικές φορές δε, μπορεί να είναι και επείγουσας σημασίας και να χρήζει άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η σοβαρότητα των αυτόματων εκχυμώσεων έχει να κάνει με δυο παραμέτρους :
1ον ο κίνδυνος αιμορραγικής διάθεσης που (αν υπάρχει) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εσωτερική αιμορραγία, και
2ον η βαρύτητα της υποκείμενης νόσου που προκαλεί την αιμορραγική διάθεση.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις (δοκιμασίες πήξης του αίματος και έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης), η κλινική εξέταση, η παρατήρηση από το επίχρισμα περιφερικού αίματος και το ιστορικό της οικογένειας θα δώσουν την εξήγηση για τον λόγο που προκαλούνται οι «μελανιές».

Leave a reply