Ουδετεροπενία: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Ουδετεροπενία: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Ως ουδετεροπενία ορίζεται η ελάττωση του απόλυτου αριθμού των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων κάτω από 1500/l με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ μαύρης…

Read more