Αιματολογικές μεταβολές στην κύηση

Το αιμοποιητικό σύστημα ανήκει στα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικού βαθμού αναγεννητική και πολλαπλασιαστική ικανότητα και μετά την εμβρυϊκή ζωή. Η αιμοποίηση είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, με αποτέλεσμα οι περισσότερες συστηματικές διαταραχές ή νόσοι να αντανακλώνται σ’ αυτήν, προκαλώντας σε μικρό ή μεγάλο βαθμό αιματολογικές διαταραχές. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και η εγκυμοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της κύησης λαμβάνουν χώρα μεταβολές που αφορούν σχεδόν κάθε όργανο, ώστε να καταφέρει ο οργανισμός της γυναίκας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εμβρυοπλακουντιακής επικοινωνίας και της ομαλής ανάπτυξης του εμβρύου.

Οι συχνότερες αιματολογικές μεταβολές κατά την κύηση είναι :

  • Αναιμία λόγω αραίωσης (φυσιολογική αναιμία κύησης), που οφείλεται στην αύξηση του όγκου πλάσματος που συμβαίνει κατά την κύηση και ιδίως στο τελευταίο τρίμηνο.
  • Αναιμία λόγω σιδηροπενίας. Οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες σιδήρου που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και στην πιθανή ελαττωμένη εφεδρεία του πριν από την κύηση.
  • Αναιμία λόγω έλλειψης φυλλικού οξέως. Ομοίως με την σιδηροπενία οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες του οργανισμού, πιο συχνά παρατηρείται σε δίδυμη κύηση και εμφανίζεται κυρίως κατά το 3ο τρίμηνο, στην περίοδο της λοχείας και στον θηλασμό.
  • Αναιμία λόγω έλλειψης βιταμίνης Β12. Είναι σπάνια στην κύηση λόγω του ότι οι απαιτήσεις σε Β12 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ελάχιστες. Τα αίτια οπότε, σε περίπτωση ανεπάρκειας, είναι τα ίδια με τις μη έγκυες γυναίκες.
  • Αναιμία λόγω Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας. Σπάνια κατάσταση κατά την οποία αυτοαντισώματα στρέφονται εναντίων των ερυθρών αιμοσφαιρίων καταστρέφοντάς τα.
  • Λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση. Η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων αρχίζει από τον 2ο μήνα της κύησης και φθάνει στο μέγιστο κατά το 2ο ή 3ο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή χαρακτηρίζεται ως φυσιολογική με αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων έως και 16000/dl.
  • Θρομβοπενία κύησης. Είναι η μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων που συμβαίνει φυσιολογικά κατά το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης κυρίως, με αριθμό αιμοπεταλίων που μπορεί να φθάσει τις 100.000/dl. Περαιτέρω πτώση χρήζει διερεύνησης.
  • Μεταβολές των παραγόντων πήξης. Κατά τη διάρκεια της κύησης, μια σειρά αλλαγών, πιθανόν ορμονικής αιτιολογίας, διαταράσσει την αιμοστατική ισορροπία και δημιουργεί μια κατάσταση φυσικής υπερπηκτικότητας που μπορεί, εάν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες, να προδιαθέσει για θρομβωτικό επεισόδιο. Το φαινόμενο είναι εντονότερο κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης.

Με την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των μεταβολών αυτών είναι δυνατόν να αποφευχθούν επιπλοκές που αφορούν τόσο στην έγκυο γυναίκα όσο και στο έμβρυο.

Leave a reply